Review and analytic for your website?

nk.pl

Serwis społecznościowy nk.pl - platforma komunikacji dla wszystkich internautów - nk.pl

Serwis społecznościowy nk.pl - platforma komunikacji dla wszystkich internautów - nk.pl Nasza Klasa Sp. z o.o. informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika ...

nk.pl GENERAL INFORMATION

Name nk.pl
Length : 2 characters
Subdivision of the domain nk.pl is top level domain
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 1.448 Seconds
Loaded Speed Graph
195.93.178.6

Country Code: PL

Country Name: Poland

Region: Slaskie

City: Czestochowa

Latitude: 50.796460

Longitude: 19.124090

nk.pl SUMMARY

Web server NK
IP Address 195.93.178.6
Google Analytic UA-998173-1
	[Querying whois.dns.pl]
[whois.dns.pl]
request limit exceeded for 130.211.179.104mit exceeded fo										
						

nk.pl SEO SCORE - 69/100

Domain (10/10)

nk.pl

Loaded Time (7/10)

1.448 Seconds

Total of Images (1/10)

There are 7 images at nk.pl.

And Found 5 images to have alt attributes.

Frame (10/10)

No

Flash (10/10)

No

Total of character at nk.pl (5/10)

147260 characters

Meta Description (5/10)

No - Serwis społecznościowy nk.pl - platforma komunikacji dla wszystkich internautów - nk.pl Nasza Klasa Sp. z o.o. informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika ...

Keywords (5/10)

komunikacja | przyjaciele | znajomi | sieć społeczna

These keywords have 46 characters and quantity is 4 keywords

Out link (10/10)

easyad.nk.pl | kariera.nk.pl | developers.nk.pl

Tag (6/10)

H1 H2 H3 H4 H5
1 9 0 36 0

nk.pl STATISTIC & DETAIL HEADING

H1

- nk - miejsce spotkań

H2

- Rejestracja

- Regulamin Serwisu nk.pl

- REGULAMIN USŁUGI WPISY

- REGULAMIN USŁUGI FORUM

- Ramowy Regulamin Akcji Specjalnych

- POLITYKA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

- REGULAMIN USŁUGI KOMUNIKATOR

- REGULAMIN USŁUGI GRUPY

- Zagraj ze znajomymi w fajne gry

H4

- Stop! Mamy kilka błędów :)

- SPIS TREŚCI:

- ART. 1 WSTĘP

- ART. 2 DEFINICJE

- ART. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

- ART. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

- ART. 5 DANE OSOBOWE

- ART. 6 PRAWA AUTORSKIE

- ART. 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

- ART. 8 ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

- ART. 9 Oong> NK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników. NK nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni. NK nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. NK nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. NK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do NK przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane. NK nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem szkody spow przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

- ART. 10 REKLAMACJE

- ART. 11 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

- (załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: "Regulamin usługi Śledzik”)

- (załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: "Regulamin usługi Forum”)

- (załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu) (dalej również: "Ramowy Regulamin Akcji”)

- (załącznik nr 4 do Regulaminu Serwisu nk.pl - dalej również: Polityka)

- Art. 1. Postanowienia wstępne

- Art. 2. Definicje

- Art. 3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia Usterki

- Art. 4. Nienależna Płatność

- Art. 5. Zwrot Nadpłaty

- Art. 6. Wyłączenie zwrotu płatności i niedopuszczalność reklamacji

- Art. 7. Przepisy końcowe

- FORMULARZ ZGŁO>

- FORMULARZ ZGSZENIA REKLAMACYJNEGO

- (załącznik nr 5 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: "Regulamin Komunikatora”)

- I. Wstęp

- II. Definicje

- III. Warunki korzystania z Komunikatora

- IV. Postanowienia końcowe

- (załącznik nr 6 do Regulaminu Serwisu nk.pl) (dalej również: „Regulamin GRUP”)

- World Poker Club

- Goodgame Big Farm

- Ale folwark!

- Goodgame Empire

Other Domain