Review and analytic for your website?

register.dthu.edu.vn

DThU Portal :: DONG THAP University

  Trang chủ Ngành Bộ môn Văn bản Tuyển sinh Tra cứu Văn bằng Hướng dẫn   Đăng nhập     TIN TỨC   Thông tin tuyển sinh   Kế hoạch dạy học các lớp CQ   Kế hoạch dạy học các lớp KCQ   Thông báo về lịch thi   Thông tin thực tập TN   Thông tin tốt ...

register.dthu.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name register.dthu.edu.vn
Length : 13 characters
Subdivision of the domain register.dthu.edu.vn is sub domain of dthu.edu.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 4.692 Seconds
Loaded Speed Graph
125.234.251.116

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Dak Lak

City: Hanoi

Latitude: 21.024500

Longitude: 105.841170

register.dthu.edu.vn SUMMARY

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.5
IP Address 125.234.251.116
	Domain: dthu.edu.vn 

Issue Date: 2008-09-23 00:00:00.0
Expired Date: 2017-09-23 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Đồng Tháp
DNS: hcm-server1.vnn.vn , vdc-hn01.vnn.vn

vn

register.dthu.edu.vn SEO SCORE - 51/100

Domain (0/10)

register.dthu.edu.vn

Loaded Time (5/10)

4.692 Seconds

Total of Images (1/10)

There are 80 images at register.dthu.edu.vn.

And Found 0 images to have alt attributes.

Frame (10/10)

No

Flash (10/10)

No

Total of character at register.dthu.edu.vn (5/10)

95051 characters

Meta Description (5/10)

No -   Trang chủ Ngành Bộ môn Văn bản Tuyển sinh Tra cứu Văn bằng Hướng dẫn   Đăng nhập     TIN TỨC   Thông tin tuyển sinh   Kế hoạch dạy học các lớp CQ   Kế hoạch dạy học các lớp KCQ   Thông báo về lịch thi   Thông tin thực tập TN   Thông tin tốt ...

Keywords (5/10)

DThU Portal :: DONG THAP University | Đại học Đồng Tháp

These keywords have 53 characters and quantity is 2 keywords

Out link (10/10)

play.google.com | itunes.apple.com | www.windowsphone.com | drive.google.com | bit.ly | thuctap.dthu.edu.vn | dkhp.dthu.edu.vn | totnghiep.dthu.edu.vn | www.pscvietnam.com

Tag (0/10)

H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0

register.dthu.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING