Review and analytic for your website?

taichuc.ueh.edu.vn

Phong Quan ly Dao tao Tai chuc - Truong Dai hoc Kinh te Tp. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Phòng 6,7,8 - Tầng trệt) Điện thoại: (84)-(083)-8231612 - Fax: (84)-(083)-8239225     Giới thiệu     Cơ cấu tổ chức     Điểm ...

taichuc.ueh.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name taichuc.ueh.edu.vn
Length : 11 characters
Subdivision of the domain taichuc.ueh.edu.vn is sub domain of ueh.edu.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 1.428 Seconds
Loaded Speed Graph
203.162.144.40

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Dak Lak

City: Hanoi

Latitude: 21.024500

Longitude: 105.841170

taichuc.ueh.edu.vn SUMMARY

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/6.0
Javascript library jquery
IP Address 203.162.144.40
	Domain: ueh.edu.vn 

Issue Date: 2003-10-21 00:00:00.0
Expired Date: 2022-10-21 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
DNS: ns100.vdc2.vn , ns99.vdc2.vn

c2.vn , ns99.vdc2.vn

taichuc.ueh.edu.vn SEO SCORE - 52/100

Domain (0/10)

taichuc.ueh.edu.vn

Loaded Time (7/10)

1.428 Seconds

Total of Images (1/10)

There are 39 images at taichuc.ueh.edu.vn.

And Found 0 images to have alt attributes.

Frame (10/10)

No

Flash (10/10)

No

Total of character at taichuc.ueh.edu.vn (5/10)

11928 characters

Meta Description (5/10)

No - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Phòng 6,7,8 - Tầng trệt) Điện thoại: (84)-(083)-8231612 - Fax: (84)-(083)-8239225     Giới thiệu     Cơ cấu tổ chức     Điểm ...

Keywords (0/10)

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords

Out link (10/10)

tckt.ueh.edu.vn | www.taichuc.ueh.edu.vn | ueh.edu.vn | www.google.com | mailtotamueh.edu.vn | mailtodttcueh.edu.vn

Tag (4/10)

H1 H2 H3 H4 H5
1 1 0 0 0

taichuc.ueh.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H1

- PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

H2

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH