Review and analytic for your website?

www.hmu.edu.vn

DANH BẠ E-MAIL TIN NỘI BỘ LỊCH TUẦN Thông báo chương trình học bổng Sau Đại học chuyên ngành nghiên cứu về phản ứng viêm và quá trình oxy hoá Thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 năm 2014 Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên ...

www.hmu.edu.vn GENERAL INFORMATION

Name www.hmu.edu.vn
Length : 7 characters
Subdivision of the domain www.hmu.edu.vn is sub domain of hmu.edu.vn
Character Set UTF-8
Icon
Sum of Loaded Time 3.635 Seconds
Loaded Speed Graph
103.254.16.5

Country Code: VN

Country Name: Viet Nam

Region: Dak Lak

City: Hanoi

Latitude: 21.024500

Longitude: 105.841170

www.hmu.edu.vn SUMMARY

Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.0
Javascript library jquery
IP Address 103.254.16.5
	Domain: hmu.edu.vn 

Issue Date: 11/05/2001
Expired Date: 19/09/2018

DNS: hcm-server1.vnn.vn - 203.162.4.1
DNS: vdc-hn01.vnn.vn - 203.162.0.11

Owner Name: Trường Đại học Y Hà Nội
Owner Trade Name: Hanoi Medical University
Owner Address: Số 1 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội
��n Đống Đa, Hà N�

www.hmu.edu.vn SEO SCORE - 44/100

Domain (10/10)

www.hmu.edu.vn

Loaded Time (5/10)

3.635 Seconds

Total of Images (1/10)

There are 36 images at www.hmu.edu.vn.

And Found 14 images to have alt attributes.

Frame (10/10)

No

Flash (10/10)

No

Total of character at www.hmu.edu.vn (5/10)

60003 characters

Meta Description (0/10)

No - DANH BẠ E-MAIL TIN NỘI BỘ LỊCH TUẦN Thông báo chương trình học bổng Sau Đại học chuyên ngành nghiên cứu về phản ứng viêm và quá trình oxy hoá Thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 năm 2014 Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên ...

Keywords (0/10)

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords

Out link (1/10)

hmu.edu.vn | en.hmu.edu.vn | mail.hmu.edu.vn | inside.hmu.edu.vn | sdh.hmu.edu.vn | data.hmu.edu.vn | cntt.hmu.edu.vn | elearning.hmu.edu.vn | bacsinoitru.vn | geneprotein.net | ceretad-health.vn | tapchinghiencuuyhoc.vn | cttt.hmu.edu.vn

Tag (2/10)

H1 H2 H3 H4 H5
0 8 0 0 0

www.hmu.edu.vn STATISTIC & DETAIL HEADING

H2

- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường đại học Y Hà Nội

- Lịch công tác tuyển sinh liên thông từ Trung cấp năm 2014 của Trường Đại học Y Hà Nội

- Thông báo kết quả thi tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 năm 2014

- Thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013,2014

- Thông báo chương trình học bổng Sau Đại học chuyên ngành nghiên cứu về phản ứng viêm và quá trình oxy hoá

- Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” ngành Y tế Khu vực 2 năm 2014

- Lễ trao Học Bổng Pfizer năm học 2013 - 2014

- Kết quả Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2013-2014